ŞANTİYE, İNŞAAT GÜVENLİĞİ, İstanbul Özel Güvenlik Firmaları arasında en iyi güvenlik şirketi olan Meba Güvenlik Şirketleri inşaat sektörünün faaliyette bulunduğu köprü, yol, petrol tesisi, konut/toplu konut, alışveriş merkezi, fabrika, hastane, okul gibi tesis ve sanayi kuruluşlarının şantiye güvenlik hizmetini başarıyla karşılayan bir firmadır. 
Firmamız kamu yâda özel sektöre ait proje/projelerin inşaat safhasına geçilmesini takiben gerekli fizibilite durumu ve risk analizlerini tespit etmekte ve gerekli özel güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Başta gün içersinde şantiyede çalışan ve şantiye bölgesinde gece konaklayan işçilerin can güvenliği, yangın, inşaat ekipman ve malzemelerinde oluşabilecek hırsızlık, yağma, saldırı, sabotaj, mala zarar verme gibi suç ve hareketlerden koruma amacı ile şantiye bölgesi tarafımızdan tetkik edilerek tehdit ve güvenlik analizi çıkartılır ve gerekli önlemler alınır. Görev yapacak personel bu analize göre inşaat ve şantiye güvenliği eğitimini tamamlamasına müteakip görev yerine sevk edilir. İnşaat ve Şantiyelerin güvenliği için birtakım tedbirler alınması ve bu konularda dikkatin kaybolmasına ve herhangi bir zafiyetin meydana gelmesine müsaade edilmemelidir. 

1.   İnşaat ve şantiye bölgesinin sınırları tespit edilmeli, giriş-çıkış için noktalar belirlenmeli ve bu noktalar devamlı kontrol altında tutulmalıdır. 
2.  Giriş-çıkış noktaları dışında kalan bölüme mümkünse çit çekilmeli, İnşaat ve şantiye bölge sınırlarında devamlı suretle rutin dışı ve periyodik olmayan zaman aralıkları ile devriye atılmalıdır. 
3.  İnşaat ve şantiye bölgesinde kör nokta ve zafiyet oluşturmayacak şekilde aydınlatma yapılmalıdır. 
4. Depolar, iş makinası otoparkı, personel ve ziyaretçi araçlar otoparkı gibi bölgeler önceden tespit edilmeli ve takibi sürekli yapılmalıdır. 
5. İnşaat ve şantiye bölgesinde can ve mal kaybına en üst derecede sebep olabilecek YANGIN tehdidine karşı gereken tüm tedbirler acilen alınmalıdır. Güvenlik personelinin duman ve duman kokusuna karşı devamlı teyakkuz halinde olmasına rağmen şartlar elverişli ise özellikle işçilerin gece kaldıkları bölgeye duman detektörleri yerleştirilmelidir. 
6.  İnşaat ve şantiye bölgesini besleyen enerji hatları devamlı kontrol edilmeli, yağışlı havalarda göz önüne alınarak bir tehdit unsuru olmasına müsaade edilmemelidir.
7.  İnşaat ve şantiye bölgesinde çalışacak taşeron firma personelli sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş-çıkışlarında araç ve malzeme kontrolü yapılmalı, şantiye sınırları içinde farklı firmalara ait personeller arasında huzursuzluk çıkması önlenmelidir. 
8.  Oluşabilecek iş kazalarına karşı sergilenecek hareket şekli ve tutumlar belirlenmeli, aranacak telefon numaralı ve başvurulacak sağlık tesisleri önceden mutlaka belirlenmelidir. 
Görev başı yapan personel firmamızın DENETLEME VE DEĞERLENDİRME birimleri tarafından değişik gün ve zamanlarda, habersiz ve sürekli olarak denetlenir ve sonuç raporu tarafınıza mail ile bildirilir.

Şantiye ve İnşaat Güvenliği, Meba Özel Güvenlik Şirketleri iletişim, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, Cumhuriyet mahallesi 1988 Sokak No:4 Papatya1 Residence Kat:3 Daire:35 Avcılar / Hadımköy / Beylikdüzü / Esenyurt / İSTANBUL  (0212) 852 63 22 - (0546) 852 63 22